Poďakovanie

24.06.2012 20:11

 

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorý pomáhali zvládnuť všetky prípravy pred turnajom a na turnaji.

 ĎAKUJEM