hodový zápas

13.09.2013 08:16

Vás pozýva na hodový futbalový zápas, ktorý sa bude konať

dňa 14.9.2013 o  15:00 hod
 

Šípkové 4-2 Veselé
 starí páni                  starí páni