Poďakovanie

21.07.2014 20:10

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorý pomáhali zvládnuť všetky prípravy pred turnajom a na turnaji.

 ĎAKUJEM